• หมวดหมู่: NEWS
    ส่งมอบงาน ชุดเครื่องมือประเมิณการก่อสร้าง สำหรับโครงการขยายทางหลวงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ระยะที่ 2 (IBID) วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครพนม

    21 ม.ค. 2564

    ผู้ชม 1528 ครั้ง