ความเสียดทานของผิวทาง (Friction) หรือความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง (Skid Resistance)

เครื่องมือทดสอบแบบ Portable Tester หรือเครื่องมือแบบพกพา 

1. British Pendulum Tester (BPT)

มาตรฐานการทดสอบ ASTM E 303 เป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้หลักการวัดแรงเสียดทานด้วยการเหวี่ยงแท่นยางสัมผัสพื้นผิวทดสอบ สามารถใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กรมทางหลวงใช้งานในปัจจุบัน โดยผลการทดสอบแสดงเป็นค่า BPN (British Pendulum Number)

2. เครื่องมือทดสอบแบบ Dynamic Friction Tester: DFT

มาตรฐานการทดสอบ ASTM E 1911 เป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้หลักการวัดแรงเสียดทานด้วยการหมุนแท่นยางเป็นวงกลมบนพื้นผิวทดสอบด้วยระดับความเร็วต่างๆ สามารถในใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในสนาม


21 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 86 ครั้ง